Berättarskapande/TimeSlips

Detta är en metod om utvecklats för personer med minnesfunktionsnedsättning. Det är en positiv modell som med fördel används på äldreboende och dagverksamheter för personer med kognitiv svikt. Tillsammans skapar vi berättelser till bilder. De improviserade berättelserna har inte med minnen att göra och därför kan alla vara med. Alla kan kommunicera, berätta och tillföra pusselbitar i berättelsen. Det gör att alla kan vara med och kommunicera för en stund vilket ökar livskvaliteten för varje individ.

Låt minnet vila och börja skapa. 

Timeslips är en improvisationsberättarmetod som ersätter trycket att minnas med friheten att föreställa sig. Metoden är utformad för att stödja tillväxt och inlärning för personer med demens (kognitiv svikt) och deras vårdgivare. Varje berättelse börjar med en uppseendeväckande fotobild. Handledare styr berättarsessionen genom att ställa öppna frågor, lyssna uppmärksamt, skriva ner alla svar, och väva samman dem genom att upprepa historien efterhand som den växer.

Metoden värderar de enskilda deltagarnas unika röster, deras arv, perspektiv och nuvarande nivå av förmåga. Detta program är stimulerande och roligt och skapar en miljö där alla svar är accepterade och alla känner sig trygga att delta.

 

Alla människor är begåvade med fantasi och kreativitet. Timeslips inspirerar till att använda sig av dessa förmågor. Det är ett kreativt samarbete mellan människor för att uttrycka sig genom ord, rörelse, sång med mera. Detta har visat sig ge en ökad livskvalitet, glädje, bättre arbetsklimat och anhöriga får se glada stunder.

Forget memory, try imagination.

Allt började med Anne Bastings engagemang i aktiviteter för dementa. En dag tröttnade hon på det lilla gensvar hon upplevde och drog plötsligt ut en bild från en veckotidning. -Nu skapar vi något här utifrån vår fantasi.

Tack vare den positiva responsen hon upplevde på detta infall började TimeSlips metoden utvecklas. Idag finns det utövare över hela världen som är utbildade och certifierade i TimeSlips. Jag är en av dem.

Hur går det till och vad behövs för att skapa TimeSlips tillfällen?

TimeSlips är tänkt som en glädjande stund som är återkommande (cirka 10 gånger). Varje session kan avslutas med ett tillfälle att fira detta genom t.ex. en vernissage, en danstillställning eller något annat som har skapats utifrån berättelserna.

Vi behöver: En plats, en tid, deltagare, penna och papper.

Varje tillfälle läggs upp som om det vore det första.

Alla deltagarna välkomnas en och en och handledaren presenterar sig och medarbetarna.

Vid alla tillfällen utom det första, återberättas först förra gångens berättelse.

En ny bild väljs.

Frågor ställs – öppna frågor.

Handledaren skriver ner berättelsen

Handledaren återberättar berättelsen ofta (efter 4-5 meningar) för att hålla berättelsen levande.

När hela berättelsen är skapad, väljer vi en rubrik.

Alla deltagarna tackas för deras medverkan och glädjen i att de var med och skapade.

 

 

Vid avslutning för jul och sommar-uppehåll går det lite annorlunda till.

Då firar vi vad deltagarna har skapat under terminen.

Vi fikar och pratar om de berättelser som redan är gjorda.

 

 

Jag har plockat ihop intressanta artiklar om Timeslips här...