Meditativt

Jag ger vägledda meditationer både på min plats i Höör, men även på andra orter efter önskemål. Meditation ger dig ofta avslappning, ökad koncentration och en mängd andra positiva saker. När vi mediterar så stillas vårt sinne och ofta kommer bilder eller känslor upp som ger vägledning i vardagen.

Mitt eget sätt att hålla meditation är att jag följer gruppens dynamik och känner in vad dagens meditation bör innehålla för att ge mest till gruppen. Du vägleds till att genom min berättande vandring se olika platser inom dig, som en strand, ett berg eller en skogsglänta. Du kanske väljer ut ett träd att sitta vid. Där sitter du ner och vilar, skapar doftintryck och ser olika saker. Du upplever stillheten och det trygga i att ingen stör där du är.

Scenen är olika från gång till gång och djupet på avslappning är också olika. Eftersom vi går igenom kroppen och känner att musklerna får vila, så upplever du avslappningen först i kroppen och därefter går vi vidare till sinnet. Det är där du kan se alla dessa fina bilder och uppleva många spännande saker.

Därför började jag själv att meditera

Min resa till att vilja meditera regelbundet startade när jag väntade mitt andra barn. Jag jobbade extra med att passa barn och var så otroligt trött i benen. Jag hittade Lars-Eric Uneståhls avspänningsskiva med mental träning, så jag införde en stund efter middag med alla barnen för vila. Det tog mig tre år att kunna koppla av helt, och då menar jag att sätta mig ner och inom en halv minut vara helt avkopplad.

Mitt intresse övergick till meditationer och att träna mig att sitta i 15 minuter utan att några tankar poppade upp. På den vägen är det. Nu använder jag meditation varje dag och känner att det är ett inslag som ger styrka och vila, men också en personlig utveckling. Jag hittar lösningar på många frågor jag har när jag är i detta meditativa tillstånd.