Om

De allra flesta smärtor vi känner fysiskt eller psykiskt grundar sig i minnen. Ofta trycker vi bort våra jobbiga minnen. Vi vill inte kännas vid dem. Ibland går det så långt att vi faktiskt inte minns dem längre, men våra kroppar och vår själ glömmer inte så lätt.

I berättelsen som handlar om någon annan är det lättare att ta till sig det som berör en själv. Det är mindre smärtsamt och man kan närma sig sin egen berättelse sakta och försiktigt. Att prata om någon annan öppnar upp för att så småningom berätta om sig själv. Om du berättar för någon annan eller bara erkänner din berättelse för dig själv är inte det viktiga. Det viktiga är att du låter bli att trycka undan dina minnen. För det skapar smärtor och spänningar som du då inte kan förstå.

Det är därför berättelser kan vara läkande. De sätter igång en process av självkännedom och att börja förstå. Berättelsen visar också att du inte är ensam. Andra har varit där du är och de har klarat det. Jag arbetar alltid med spontana berättelser så att de är anpassade efter de människor jag möter.

 

Jag tror på det läkande i berättande, beröring, healing och styrkan i att våga börja se sin sanna potential. Att få bli sedd, hörd och berörd är ledord för mig i mötet med dig. Min filosofi är att allt går att ordna till det bättre. Du är värd det bästa.