Workshops

En sammankomst för jobbet, skolan eller den privata gruppen. Ibland sätter jag upp workshops, öppna för anmälan. Oftast bokas de in av färdiga grupper.

De flesta workshops hålls som halvdagar. Speciellt uppskattad är den berättarvandring som riktas specifikt mot ett ändamål, till exempel samhörighetsbyggande för gymnasiestart eller för vårdpersonal att hitta styrkan i sin arbetsroll enskilt och i gruppen.

Jag håller workshops i olika beröringstekniker som med fördel används inom vården eller i skolan. Jag håller TimeSlips för äldre, ett uppskattat tillfälle för glädje hos både den med demensdiagnos och anhöriga.

För möhippan eller tjejgruppen sätter jag ihop en workshop efter era intressen. Det kan till exempel handla om att utveckla sin potential och tillit till sin egen intuition.