För vården

  • Hand- och Fotmassage i daglig omvårdnad

För all vårdpersonal eller studerande inom vården. Kursen delas upp på två tillfällen som ska hållas inom tre månader. Varje tillfälle är på 2 timmar där vi varvar teori och praktik. Jag är tillgänglig via mail mellan tillfällena för frågor. Kompendium ingår.

  • Avslappning-antistressövningar-meditation

För alla typer av företag, skolor och förvaltningar. Stressad på jobbet? Jag kommer och föreläser i enkla och effektiva avslappnings-/antistressövningar, pausmassage/rörelser och kort meditation. Kompendium med övningar ingår.

För äldreboenden, dagverksamheter, platser där äldre samlas. Timeslips är en improvisationsberättarmetod som ersätter trycket att minnas med friheten att föreställa sig.

Ursprungligen utformad för att stödja tillväxt och inlärning hos personer med demens och deras vårdgivare. Varje berättelse börjar med en uppseendeväckande fotobild. Handledare styr berättarsessionen genom att ställa öppna frågor, lyssnar uppmärksamt, skriver ner alla svar, och väver samman dem genom att upprepa historien efterhand som den växer. Ökar livskvaliteten för de äldre och skapar en positiv stund för alla. Läs mer…